Home>Contact Us

Hengshui Decheng Machinery & Equipment Co., Ltd.

Tel.: +86 311 8929 6853

Fax: +86 311 8929 6502

E-mail: dci@chinagypsummachine.com

Add.: Xujiazhuang Industrial Park, Jizhou, Hebei, China

Get in Touch

*
*
*

Processing demand survey

x